Logopediepraktijk Kikkert: Geregistreerd Dyslexiespecialist

Wat is Dyslexie:

Definitie dyslexie : “Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”(Bron: Stichting Dyslexie Nederland)

Met ingang van juli 2012 is de praktijk ingeschreven in het NVLF-register Dyslexiebehandelaars. Kinderen die moeite hebben met lezen- en/of spellen, kunnen nu ook in onze praktijk behandeld worden.

Oorzaak:

Vaak hebben kinderen met dyslexie een in aanleg zwak taalgevoel. Veel kinderen met ernstige spraak – en taalmoeilijkheden ontwikkelen op latere leeftijd dyslexie. Ze hebben met name moeite met het waarnemen van klanken (foneembewustzijn), grammaticale problemen en moeite met het automatiseren.

Gevolg:

Doordat het lezen moeilijk is en vaak vertraagd verloopt, kunnen er op school problemen ontstaan met leren. Om kinderen met een zwak taalgevoel te behoeden voor achterstanden op school, moeten zij zo vroeg mogelijk logopedisch worden begeleid.
Wanneer er geen hulp geboden wordt, kunnen emotionele en sociale problemen ontstaan. Ook op latere leeftijd, bv. bij het volgen van een studie, is slecht kunnen lezen een beperking en mogelijk van invloed op de beroepskeuze.

Behandeling:

Door dyslexie vroeg te signaleren en met adequate hulp kan de uitingsvorm van dyslexie beperkt zijn. De logopedist is vaak als één van de eerste hulpverleners betrokken bij jonge kinderen en kan dus vroeg risicofactoren signaleren.