Logopedie en orthodontie; de behandeling van afwijkende mondgewoonten door middel van Oro Myo FunctioneleTherapie (OMFT)

Algemeen

In ons lichaam is het van belang dat onze spieren goed met elkaar samenwerking. Onze bewegingen verlopen dan goed en alle delen van het lichaam blijven in de juiste positie. Dat geldt ook voor onze mond.
Bij alle handelingen die we met onze mond verrichten zoals bijvoorbeeld kauwen,sikken en praten, zijn veel (o.a kauw- en tong)spieren betrokken. De tong bestaat zelfs alleen uit spieren. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van het gebit, ook ná orthodontische behandeling, beïnvloeden.
Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.
Alle logopedisten van onze praktijk zijn gecertificeerd OMFT-logopedist en zijn opgeleid om schadelijk spiergebruik af te leren en goede mongewoonten aan te leren. Na logopedische behandeling vinden er geen gebitsverschuivingen meer plaats door verkeerd spiergebruik.
Logopedie is ook nodig als de mondspieren verkeerd bewegen om het gereguleerde gebit in stand te houden.

Schadelijk mondgedrag

Schadelijk mondgedrag kan zijn :

  1. Mondademing. We spreken van een open mondhouding als de lippen steeds geopend zijn. Vaak ligt de tong dan slap tegen of op de ondertanden en is er sprake van mondademing. De zware, slappe tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven geen tegendruk.
  2. Verkeerde slikgewoonten. Bij een verkeerde manier van slikken wordt met de tong krachtig tegen de tanden geduwd. Het gevolg is dat de tanden weggedrukt worden (naar voren en opzij). Er kan een open beet ontstaan. N.B. Er wordt per 24 uur meer dan 2000x geslikt!
  3. Foutieve spreekgewoonten. Als de tong gewend is om steeds de tanden te raken (in rust en tijdens slikken), zal de tong naar voren komen. Soms is dit goed hoorbaar, b.v. bij slissen.

Duim, -vinger,- of speenzuigen

Duim, -vinger, -of speenzuigen kunnen de oorzaak zijn van schadelijke mondgewoonten. Als er tijdens de logopedische behandeling hier nog sprake van is, dan zal hier zeker aandacht aan worden besteed.

Behandeling

  • Doel: De oro-myofunctionele therapie heeft als doel het aanleren van een alveolaire slik (de gewenste slik met de juiste tongpositie), het corrigeren van de tongpositie in rust en het verbeteren van de alveolaire articulatie.
  • Duur: De behandeling omvat gemiddeld 10-20 consulten, eerst wekelijks en daarna met langere tussenpozen. Na afloop van de behandeling vindt er regelmatig controle plaats.
  • Werkwijze: De eerste keer bekijkt de logopedist de mondfuncties, de gebitsstand, de totale lichaamshouding en de schadelijke mondgewoonten. Afhankelijk van deze onderzoeksgegevens wordt de behandeling bepaald. Tijdens de behandeling worden de verkeerde bewegingen/houdingen van de tong, lippen en kaken vervangen door goede bewegingen. Na elk consult worden oefeningen meegegeven. Alleen door veelvuldig oefenen is verandering mogelijk.
  • Verwijzing: De logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van de orthodontist, tandarts, huisarts of specialist en wordt volledig vergoed door de zorgverzekering.

Protrale tongpers

 Bilaterale tongpers

 Unilaterale achterwaartse tongpers

 Laag-addentale achterwaartse tongpers

Duimzuigen

Speenzuigen


Mondademing