Manuele Facilitatie van de Larynx (MLF)

Wat is Manuele Larynx Facilitatie ?

Manuel e facilitatie van de larynx is een soort massagetechniek die gebruikt wordt om te veel spanning in het hoofd-halsgebied en de larynx(strottehoofd) te verminderen. Door deze techniek worden spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem meer ontspannen.

Wanneer kan Maunuele Larynx Facilitatie o.a. toegepast worden ?

  • bij verhoogde spierspanning in het hals- en keelgebied, bv. door een te gespannen manier van   spreken
  • bij een gespannen slikbeweging
  • bij een vermoeide en soms pijnlijke stem
  • bij een globus-gevoel (‘brok in de keel’)

Wat is een globus-gevoel ?

Eeen globusgevoel is het gevoel een ‘brok in de keel’ te hebben, terwijl dit niet zo is. Dit geeft een gespannen gevoel in de keel. Hierdoor kan het ademhalen en slikken moeilijker gaan. Door de behandeling via Manuele Larynx Facilitatie zullen de klachten vaak afnemen.

Effect van de behandeling :

Door het stretchen(oprekken) van de spieren, ontstaat een ander en meer ontspannen gevoel in de keel.  Hierdoor is er al snel vermindering van de klachten.

Wanneer er sprake is van stemproblemen, is het belangrijk om behalve ontspanning van het stemapparaat via MLF ook goede adem- en stemgevingstechnieken aan  te leren.