Taal in Blokjes (Lezen en spellen voor kinderen én volwassenen)

Een aantal collega’s van de praktijk zijn gecertificeerd om de methode “Taal in Blokjes” te gebruiken bij lees- en spellingproblemen. Deze methode wordt veel gebruikt bij de behandeling van Dyslexie.

F&L methode®

Taal in Blokjes is de F&L methode® schoolversie. De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is door Thalita Boumans in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, met name dyslexie. Het is een cognitieve en taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem.
De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.
Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) segmentatie van de lettergrepen tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft tevens informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen.

De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen1. Leerlingen leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal. De nadruk ligt op het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden.
1 Een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest.

Voor meer informatie zie www.stichtingtaalhulp.nl.