TOLK voor taalstimulering

Kinderen leren hun moedertaal, maar zonder ouderbetrokkenheid is extra taalstimulering een moeizaam traject. TOLK zien als een praktisch instrument om ouderbetrokkenheid te bevorderen. Meer lezen, klik hier

TOLK ‘Praten met je kind!’ is een laagdrempelige methode. Het heeft als doel het taalaanbod van ouders te veranderen of te verbeteren, zodat de taalachterstanden zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig verholpen worden.

De methode sluit goed aan op VVE programma’s zoals Uk&Puk en Piramide. Maar ook op ouderbetrokkenheidprogramma’s zoals Taaltas en Boekenbeer. De thema’s van TOLK en deze programma’s sluiten goed op elkaar aan. TOLK slaat een brug tussen school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en thuis. Door thuis met de thema’s te werken die ook op school, op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf aan bod zijn gekomen, wordt de taalontwikkeling van het kind optimaal gestimuleerd. Een kind brengt tenslotte meer tijd thuis door dan op school of de peuterspeelzaal.

Hoogeveen – Zwolle Drie logopediestudenten (Mariska Wagter, Suzanne Stegeman en Georgette Veenhof) van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle, zijn het afgelopen half jaar bezig geweest met een onderzoek in de gemeente Hoogeveen. Dit hebben zij in opdracht van de logopedisten Helen Kool en Marga Kikkert, werkzaam in de eerstelijnszorg in Hoogeveen, uitgevoerd. Op de foto wordt het onderzoeksproject overhandigd aan wethouder Ton Bargeman van de gemeente Hoogeveen.