Behandeltraject

Een behandeltraject kan er als volgt uitzien:

Verwijzing, aanmelding en behandeling :
Voor logopedische behandeling is het niet altijd meer nodig om een verwijsbrief van de huisarts, specialist of tandarts te hebben.
Zie Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Wanneer er sprake is van een medische oorzaak of wanneer u twijfelt,
is het verstandig om een verwijzing bij uw arts te vragen.

Na aanmelding bij de logopediepraktijk vindt een intakegesprek plaats. Vervolgens wordt besproken of logopedisch onderzoek
en/of behandeling nodig is. Indien een behandeling plaats gaat vinden moeten alle clienten ouder dan 14 jaar zich kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Bij de eerste afspraak moet u mee nemen:
– Een geldig legitinmatiebewijs
– Een pasje van uw zorgverzekering
– Een verwijsbrief van de huisarts, specialist of tandarts.

Voor aanmelding klik hier

Een logopedische behandeling vindt meestal plaats met een frequentie van één keer per week en duurt gemiddeld 30 minuten. De duur van
het behandeltraject is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht.

Logopedische behandeling kan op medische indicatie ook plaatsvinden bij de client aan huis.

Vergoeding :

Logopedie is opgenomen in het basispakket bij alle Nederlandse zorgverzekeraars. Logopedische behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekering.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Betalingsvoorwaarden (link doet het niet)