Kwaliteit

Om de zorg voor onze clienten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid.

De logopedisten zijn lid van de beroepsvereniging de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

Ook zijn alle logopedisten kwaliteitsgeregistreerd of ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Onze logopedisten blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing (zie praktijkinformatie en/of specialismen). Ook zijn onze logopedisten lid van een kwaliteitskring

De logopedisten zijn gecertificeerd voor DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)