Logopedie voor Ouderen

  1. Spraak Moeilijk verstaanbaar
  2. Taal Het begrijpen van anderen of iets duidelijk kunnen maken
  3. Stem Heesheid of pijnklachten
  4. Slikken Last van verslikken of moeite met slikken
  5. Gehoor Moeite met spraak verstaan

> Stoornissen na een beroerte (infarct of hersenbloeding)
> Stoornissen bij ziekten als Parkinson, Multiple Sclerose, A.L.S

In dit overzicht vindt u een beschrijving van de mogelijke stoornissen die door de logopedist behandeld kunnen worden.
Het doel van logopedie is het herstel of het voorkomen van problemen op het gebied van spreken, taal, lezen, schrijven, gehoor en slikken.
Ook bij de ouder wordende mens is communicatie van levensbelang. Als het nodig is, helpen wij u daarbij graag.

1. Spraakstoornissen

Ouderen hebben behoefte aan een goede communicatie. Op oudere leeftijd is de kans op spraakstoornissen verhoogd, mede omdat de spraakspieren minder soepel worden.

Een vorm van verworven spraakstoornissen bij ouderen is dysartrie. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.
Bij een dysartrie ontstaan er moeilijkheden met het articuleren van woorden. Men kan de woorden en zinnen wel bedenken, maar het wordt niet goed en duidelijk uitgesproken.

Spraakstoornissen bij een bepaald ziektebeeld :

  • Bij Multiple Sclerose is er vaak sprake van een slordige articulatie, heesheid en stoornissen in luidheid en klank.
  • Ouderen met Parkinson en A.L.S. hebben moeite met spreken, slikken en de ademhaling.

2. Taalstoornissen (na bv een beroerte)

Na een beroerte kunnen er stoornissen optreden zoals bijvoorbeeld slikproblemen, afasie en dysartrie.

Afasie is een taalstoornis waarbij het spreken, schrijven, lezen en begrijpen van taal gestoord kan zijn. Men kan bijvoorbeeld de woorden niet vinden of begrijpt de taal niet meer.
Afasie ontstaat na hersenletsel, zoals bijvoorbeeld een CVA (beroerte).

Ook bij progressieve ziekten als bv. Alzheimer, Multiple Sclerose en Parkinson kunnen stemproblemen, slikproblemen of uitspraakproblemen ontstaan.

3. Stemstoornissen

Ouderen kunnen door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik op latere leeftijd stemproblemen krijgen. Er kan sprake zijn van heesheid of een schorre stem, een vervelend gevoel in de keel (globusklachten) of een wegvallende stem. Ook bij bepaalde ziekten kunnen stemproblemen ontstaan.

4. Slikstoornissen

Ouderen hebben regelmatig problemen met slikken en verslikken. De patiënt heeft het gevoel dat vast of vloeibaar voedsel blijft hangen of wordt gehinderd bij de doorgang door de mond en slokdarm naar de maag.
Een slikprobleem kan ontstaan doordat de samenwerking van de spieren niet meer goed verloopt, waardoor er soms niet goed wordt gekauwd en te traag wordt geslikt.

Mensen met slikstoornissen kunnen last hebben van gewichtsvermindering, hoesten tijdens of
na het slikken, oprispingen, zuurbranden, verslikken, longontsteking en chronische bronchitis.

5. Gehoorstoornissen

Veel ouderen worden slechthorend en dragen hiervoor een hoorapparaat. Bij ouderen met een verminderd gehoor kunnen problemen op het gebied van spraak en taal optreden.

Ook het functioneren in het sociale leven kan gehinderd worden. Hoortraining en spraakafzien door de logopedist kan helpen om de problemen te beperken.