Wat is logopedie?

Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. En onbekend maakt onbemind. Daarom zet de NVLF zich actief in om de bekendheid verder te vergroten. Wat betekent begeleiding door een logopedist voor de kwaliteit van leven? Nou, heel veel. Vraag het aan iedereen die ermee te maken heeft of heeft gehad.

Nieuwe locatie in De Krullevaar in Hoogeveen.

Met ingang van 1 april 2018 heeft de praktijk een dependance in De Krullevaar. Op dinsdag is onze logopedist Dian van der Zee op de school aanwezig

Clienttevredenheidsonderzoek

Onlangs heeft er een clienttevredenheidsonderzoek plaats gevonden om te kijken wat u van de kwaliteit van de dienstverlening van onze logopedische praktijk vindt. Een groot aantal van onze clienten is benaderd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst omvatte alle aspecten van de praktijkvoering. Samenvattend kan gezegd worden dat u erg tevreden bent en dat u deskundigheid, de behandelrelatie en het behandelresultaat vooral erg belangrijk u vindt.
Onze praktijk werd door u met een een 8,5 gewaardeerd! Alle deelnemers hartelijk bedankt.

UIt de praktijk:

Een meneer van 59 jaar wordt verwezen door een algemene KNO-arts naar logopedie ivm stemklachten. Door goed te luisteren en door te vragen komt naar voren dat deze meneer 15 jaar geleden een grote poliep heeft laten weghalen. Hij heeft altijd een sterke stem gehad. En heeft zelf het gevoel dat er iets niet goed is in de keel. Huisarts en KNO-arts zien weinig problemen en adviseren logopedie. Nu klinkt de stem in de oren van de logopedist alles behalve goed. Na nader onderzoek (goed luisteren bij diverse stemoefeningen) besluit de logo dhr. via de huisarts terug te verwijzen naar een meer ervaren KNO-arts. Diagnose: carcinoom! Meneer wordt daar nu voor behandeld en komt speciaal bij de logopedist langs om haar te bedanken voor haar inzet en actie.