Passend onderwijs en logopedie, logopedie op school: 

Door de invoering van de Wet op Passend Onderwijs met ingang van augustus 2014 hebben scholen ‘zorgplicht’. Dit betekent dat scholen ondersteuningsplannen hebben, deskundigheid garanderen van docenten en ouders betrekken bij de school.  Door de invoering van het passend onderwijs kunnen scholen expertise inhuren voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Zo is ook de logopedist partner van de school. Zie het filmpje Passend onderwijs VNG

Logopedisten kunnen binnen het passend onderwijs extra ondersteuning verzorgen op het gebied van spraak-taalontwikkeling. Logopedie is het expertgebied als het gaat om taal en spraak. Denk aan deskundigheidsbevordering van de leerkracht op het gebied van spraak- taalontwikkeling of de ondersteuning van de intern begeleider bij de extra zorg aan kinderen bij wie het leren lezen en spellen niet vlot verloopt.