Vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit TB/CU-7092-01 30 juni 2014

De maximumtarieven die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties verricht met ingang van 1 januari 2015.

• Reguliere individuele behandeling (± 30 minuten):

• Internetzitting of telelogopedie

€ 40,05

€ 40,05

• Préverbale logopedie   (± 60 minuten): specifieke individuele zitting 

€ 80,10

• Stotteren   (± 60 minuten): specifieke individuele zitting

€ 80,10

• Eenmalig logopedisch onderzoek:

€ 80,10

• Overleg met derden, niet zijnde de verwijzer:

€ 80,10

• Verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer:

€ 80,10

• Toeslag behandeling aan huis:

€ 22,75

• Telefonische zitting

€ 20,02

•  Screening directe toegang

€ 20,02

Bij niet tijdige afzegging d.w.z. binnen 24 uur voor de behandeling wordt 100% van het tarief bij de cliënt in rekening gebracht behoudens bij overmacht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

KvK- nummer : 34269577

IBAN-Rekeningnummer : NL83RABO0120413973   t.n.v.  Outboundmedia